ROMAR
Art.: 1RD01-7357
ROMAR veļas traipu tīrīšanas sprejs, 150ml
Art.: 1RD01-7357

ROMAR veļas traipu tīrīšanas sprejs, 150ml

...
TRAIPU NOŅĒMĒJS.Pilnībā noņem traipus, īpaši taukainus, bez nepieciešamības berzēt un neatstājot pleķus.
SVARĪGI: Pirms šī izstrādājuma lietošanas pārbaudiet uz slēptās apģērba daļas, lai pārliecinātos, ka tas nekaitē krāsām un audumiem. Nelietot uz ūdensnecaurlaidīgiem audumiem. BĪSTAMI: Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karsējot var uzsprāgt. Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur ligroīnu (naftu), ar ūdeņradi apstrādātu vieglo. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota. Nedurt un nededzināt, pat pēc lietošanas. Sargāt no bērniem. Sargāt no saules gaismas. Nepakļaujiet temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Izvairieties no ilgstošas ​​izsmidzināšanas. Izmantojiet tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Neieelpot aerosolu. Nenorīt. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. SASKARĒ ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izdarāmas. Turpiniet skalošanu. Izvairīties no nokļūšanas vidē. Atbrīvojieties no satura/tvertnes autorizētā konsultantā. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. SASTĀVDAĻAS: >30% ALIFĀTISKIE OGĻŪDEŅRAŽI.
Piegāde
venipack
venipack
omniva
Siberika
Apmaksa


 

Dalīties:
39%
€2.30
€1.39
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
39%
€2.30
€1.39
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.44
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.68
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€1.99
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€3.25
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€3.75
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.19
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.20
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.75
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
25%
€2.20
€1.65
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.19
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€4.75
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam